Bazı çiftlikler ve kişiler için mama yapmanın çevre veya alan koşullarından uygun olmadığı durumlarda firmamız yüksek kaliteli, solucanlar için en uygun mamayı talep halinde müşterilere sunar.

Mamayı Hazırlarken Neye dikkat ediyoruz? %80 Hayvan Gübresi %20 Organik Atıklar.

  • %80 Hayvan Gübresi: Sadece seperatör den geçmiş sığır gübresi.
  • %20 Organik Atıklar: Çay Posası, baskısız ve renksiz saman kâğıdı, organik yeşil atıklar, Mantar kompostu.(mantar üretiminden arda kalan atıklar).